Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Yetki Belgesi;

Gümrük Müsteşarlığında belli bir süre çalışanlardan Gümrük Kanunu gereğince sınavsız Gümrük Müşavirliği izin belgesi alan kişiler ile sınavla gümrük müşaviri olan ve gümrük müşavirlik izin belgesine en az 7 (yedi) yıl süreden beri sahip olan kişiler arasından;

  • Son beş yıl içinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca kesinleşmiş veya geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış olan,
  • Tespit işlemlerini yapılacağı kişiler ile ortaklı ve çalışan statüsünde ilişkisi bulunmayan,
  • Dolaylı temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip etmeyen ve bu amaçla kurulmuş tüzel kişilere ortak olmayan,

Kişilere Gümrük Müsteşarlığınca verilir.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Yetki Belgesine sahip gerçek kişiler veya bu kişilerin oluşturduğu tüzel kişilikler, Gümrük mevzuatının bu alanda belirlediği yetki ve sorumluluk kapsamında gerekli inceleme ve tespitleri başarıyla ve yasalara uygun olarak yapabilmek için;

  • Gümrük Dış Ticaret mevzuatına hakim olmalıdır,
  • Mevzuat değişikliklerini anında izlemeli, bilgilerini anında güncelleyebilmelidir,
  • Gerçekleştirdiği inceleme, tespit ve raporlamada bu alandaki teknolojik gelişmelerden azami düzeyde yararlanabilmelidir,
  • İnceleme, izleme, tespit ve raporlama sürecinin her aşamasının Gümrük Müsteşarlığı ve tespit işlemini yaptıran tarafından bilgisayar ağından on-line izlenebilirliğini sağlayacak bir sisteme sahip olmalıdır,
  • Özellikle gümrüklü antrepolarda günlük eşya giriş çıkışlarında, izlenebilirliği ve denetlenebilirliği, kesintisiz sağlayabilmek için her türlü bilişim ve iletişim teknolojisinden faydalanabilmelidir,
  • Maiyetinde çalıştırdığı personelin; gümrük, dış ticaret ve muhasebe konularında bilgili, bilgisayar kullanımında yetkin ve meslek sırrını saklamada dirayetli, iş ciddiyeti ve ahlaki vasıfları üstün, kanunlara saygılı kişilerden oluşmasına özen göstermelidir.