Sıkça Sorulan Sorular

Gümrükler Genel Müdürlüğünün yayımlamış olduğu 2010/44 sayılı Genelgesinde belirtilen Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanır.

Gümrük Kanunu’nun 227 nci Maddesinde belirtilen şartlara haiz olmaları kaydıyla, Gümrük Yönetmeliğinin 577 nci Maddesi ve 2009/96 sayılı Genelge hükümlerince Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin yanında çalıştıkları süreler staj süresi olarak kabul edilmektedir.