Sıkça Sorulan Sorular

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ücretleri nasıl hesaplanıyor?

Gümrükler Genel Müdürlüğünün yayımlamış olduğu 2010/44 sayılı Genelgesinde belirtilen Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanır.

YGM yanında çalışılan süreler Staj süresi olarak sayılır mı?

Gümrük Kanunu’nun 227 nci Maddesinde belirtilen şartlara haiz olmaları kaydıyla, Gümrük Yönetmeliğinin 577 nci Maddesi ve 2009/96 sayılı Genelge hükümlerince Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin yanında çalıştıkları süreler staj süresi olarak kabul edilmektedir.