• Gümrük Kanunu,
  • Gümrük Yönetmeliği,
  • Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği,
  • TIR Uygulama Tebliği,
  • Onaylanmış Kişi Statüsü Tebliği,
  • Uluslararası Anlaşmalar,
  • 2015/1 sayılı Tebliğ,
  • Genelge ve Tasarruflu Yazılar,