ANTREPO BEYANNAMELERİNDE BOŞALTMA BİLGİSİ

Antrepo Beyannamelerinde Boşaltma Bilgisi_Ustyazi

Antrepo rejimi kapsamı eşyanın antrepoya boşaltılmadan antrepo beyannamesi işlemlerinin tamamlanmasının önlenmesini teminen sistem üzerinde düzenleme yapıldığı, anılan düzenleme ile antrepo beyannamesinin işlem gördüğü tüm muayene hatlarında vergiler ödense dahi YGM tarafından YGMS Programından antrepoya eşya giriş tutanağı düzenlenmeden beyannamenin “kapatılabilir” statüye gelemeyeceği ve antrepo rejiminden sonra gümrükçe onaylanmış başka bir işleme tabi tutulamayacağı belirtilmiştir.

YGM’ler İle İlgili Danıştay 15. Daire Kararı Hak.

YGM KARAR

T.C. Danıştay 15. Daire nezdinde açılan davada; Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine uygulanacak cezalar ve Yetki Belgelerinin geri alınmasını, Gümrük Müşavirlerinin sahip olması gereken nitelikleri düzenleyen Gümrük Yönetmeliği’nin 576 ve 578. maddeleri için yaptığı düzenlemeyi içeren 2016/9811 esas nolu karar ektedir.