• Gümrüklü Genel ve Özel Antrepo sahibi olan veya işleten,
  • Nihai Kullanım uygulamasından yararlanmak isteyen,
  • Gümrük idarelerince verilen Dahilde İşleme İzinleri kapsamındaki işlem yapan,
  • Onaylanmış ihracatçı statüsü ile A.TR Dolaşım Belgesi düzenleyen,
  • A.TR ve EUR.1 belgesi kapsamında ihracat yapan,
  • Geçici ithalat işlemi yapan,
  • Gümrük Kontrolü Rejimi kapsamında eşya ithal eden,
  • Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak isteyen,
  • İthalatçı ülke Gümrük İdareleri tarafından İNF4 Bilgi Formunun düzenlenmesi talep eden

Firmalar, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile tespit sözleşmesi yapmak zorundadırlar.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli husus, ithalat ve/veya ihracat yapanların, halen dolaylı temsilci sıfatıyla gümrük işlemlerini yaptırdıkları Gümrük Müşavirlerine, 2 Seri No.lu Tebliğde öngörülen tespit işlemlerini yaptıramayacaklardır.