Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No 7)

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No 1)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No 7)-Değişiklik Tablosu-30.05.2022